Oversigt over AB Lyngvangs bygninger set fra syd

AB Lyngvang set fra siden. Siden billedet er taget, er der kommet overdækning på de fleste p-pladser.

Bebyggelsen består af 20 boliger + 1 fælleshus.

Boligtyperne er fordelt med:

8 torumsboliger på 68 m2
5 trerumsboliger på 90 m2
7 firerumsboliger på 110 m2


Boligerne er opført som en blandet bebyggelse.

  • Hovedstokken, en boligblok fordelt på to etager, hvor de 8 boliger på 68 m2 ligger i midten af bygningen i to etager.
    • I begge ender af hovedstokken ligger 2 boliger på 110 m2, en på hver etage.
    • I hovedstokken er der tillige elevator til kælder og 1. sal.
  • Et rækkehus i ét plan med tre boliger på 110m2 ligger vinkelret på Hovedstokken.
  • I modsat side finder man de 5 boliger på 90 m2, rækkehus i et plan, men forskudt.
  • Der er et fælleshus på ca. 130 m2 indeholdende bl.a. gæsteværelser, køkkenfaciliteter samt festsal.