Her kan du se en økonomisk oversigt over AB Lyngvang, som den ser ud i 2020

Indskud
Indskudsprocenten er ca. 65% af byggesummen. Tallene er per 9. juni 2020.

BoligarealAndelsværdi
69 m21.240.889
90 m21.605.858
110 m21.937.647

Husleje
Den månedlige husleje gælder per 1. januar 2020

BoligarealHusleje
68 m25.163 DKK
90 m26.519 DKK
110 m27.753 DKK

Alle driftsudgifter er inkluderet i ovennævnte husleje, bl.a. udvendigt vedligehold, forsikring, renovation, drift af fælleshus.

El, vand, varme og antenneafgift
Disse udgifter beregnes efter forbrug og er ikke indeholdt i ovennævnte tal for husleje

Lån i ejendommen
Foreningen har i 2019 taget et nyt lån i ejendommen, et 1% 30-årigt kontantlån til endelig indfrielse